Seminarium – Mistrz Eckhart – 2018

Zwiastun   WIADOMOSCI o SEMINARIUM w SICHOWIE             

 Informacje  szczegółowe  nadejdą póżniej

 Zgłoszenia: Kasia Gabryel

Adres mailowy:

kasia.gabryel @ wp.pl


 

 Zapraszamy serdecznie na  spotkanie

 

 Mistrz Eckhart — Mistyk dla naszych czasów  

                        13-15 LIPCA  2018 

         Dom i Biblioteka Sichowska, Sichów Duży 

 

Bóg posłał swego Syna Jednorodzonego na świat. Nie rozumiejcie tych słów w odniesieniu do świata zewnętrznego, w którym jadł On i pił z wami, lecz w odniesieniu do wewnętrznego. Jak Ojciec w swej prostej naturze prawdziwie rodzi swego Syna według natury, tak samo prawdziwie rodzi go w najgłębszym wnętrzu ducha, i to stanowi ten świat wewnętrzny. Tutaj głębia Boga jest moją głębią, a moja – Jego”.  


Mistrz Eckhart (1260-1327) przekazał w swych kazaniach mistyczne nauczanie, które inspiruje pokolenia zarówno chrześcijan i niechrześcijan. 

Mówi o Bogu który jest we wszystkich rzeczach, o przenikaniu się Boga i świata. 

Centralne zagadnienie jego pism , to dokonujące się w głębi duszy zjednoczenie człowieka z Bogiem. Ta fundamentalna jedność człowieka i Boga obejmuje pewną postawę, pewien sposób życia,  w którym nic co pojmowalne nie stanowi ostatecznej wartości i celu życiażycia, które ze swej strony i samo w sobie jest mistycznym doświadczeniem tego co ostateczne. 

To co przekazuje Eckhart w Kazaniach i Traktatach, stanowi również fenomenalną praktyczną wiedzę psychologiczną, podpowiadającą, jak żyć, by żyć w wolności, jasności i pokoju.  

Dołącz do nas – Piotra Sikory, Grzegorza Zdrzałka , Kasi Gabryel i Paula Kieniewicza, na weekend odkrywania nauki Mistrza Eckharta poprzez rozmowy, dyskusję i medytację, w  inspirującym otoczeniu Domu i Biblioteki Sichowskiej

 


Piotr Sikora (ur. 1971):
 Filozof, teolog, wykładowca Akademii Ignatianum. Publicysta religijny i członek redakcji Tygodnika Powszechnego. Autor książek: Słowa i zbawienie, Logos niepojęty, za którą otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera, oraz Drogi Jednego. Chrześcijaństwo Otwarte. Członek Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Lubińską Wspólnotą Grup Medytacyjnych.

ENPL