Seminarium – Mistrz Ekhart 2017

            Zapraszamy serdecznie na  spotkanie

 Mistrz Eckhart — Mistyk dla naszych czasów  

   19-21 Maj 2017

         Dom i Biblioteka Sichowska, Sichów Duży 

 

„Bóg posłał swego Syna Jednorodzonego na świat. Nie rozumiejcie tych słów w odniesieniu do świata zewnętrznego, w którym jadł On i pił z wami, lecz w odniesieniu do wewnętrznego. Jak Ojciec w swej prostej naturze prawdziwie rodzi swego Syna według natury, tak samo prawdziwie rodzi go w najgłębszym wnętrzu ducha, i to stanowi ten świat wewnętrzny. Tutaj głębia Boga jest moją głębią, a moja – Jego”.

 

Mistrz Eckhart (1260-1327) przekazał w swych kazaniach mistyczne nauczanie, które inspiruje pokolenia zarówno chrześcijan i niechrześcijan.

Mówi o Bogu który jest we wszystkich rzeczach, o przenikaniu się Boga i świata.

Centralne zagadnienie jego pism , to dokonujące się w głębi duszy zjednoczenie człowieka z Bogiem. Ta fundamentalna jedność człowieka i Boga obejmuje pewną postawę, pewien sposób życia,  w którym nic co pojmowalne nie stanowi ostatecznej wartości i celu życia, życia,które ze swej strony i samo w sobie jest mistycznym doświadczeniem tego co ostateczne.

To co przekazuje Eckhart w Kazaniach i Traktatach, stanowi również fenomenalną praktyczną wiedzę psychologiczną, podpowiadającą, jak żyć, by żyć w wolności,jasności i pokoju.  

Dołącz do nas – Piotra Sikory, Grzegorza Zdrzałka , Kasi Gabryel i Paula Kieniewicza, na weekend odkrywania nauki Mistrza Eckharta poprzez rozmowy, dyskusję i medytację, w  inspirującym otoczeniu Domu i Biblioteki Sichowskiej.

 

Piotr Sikora (ur. 1971):  Filozof, teolog, publicysta religijnyi członek redakcji Tygodnika Powszechnego.Autor książek: Słowa i zbawienie, Logos niepojęty, za którą otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera,orazDrogi Jednego. Chrześcijaństwo Otwarte. Jest członkiem Krakowskiej Grupy Medytacji Chrześcijańskiej związanej z Lubińską Wspólnotą Grup Medytacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:   Kasia.gabryel@wp.pl

Koszt  pobytu i wyżywienia: 320 zł

Przyjeżdżamy 19 maja w piątek  wieczorem (zaczynamy o 18-tej) i wyjeżdżamy w niedzielę 21 maja po południu.

 

 

ENPL